Εργαστήριο GEOLAB: Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών

Διάστημα ισχύος: 
07/11/2019 to 17/01/2020
Θέμα: 

Το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GEOLAB) του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει και να απασχολήσει περιορισμένο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών του ΤΞΓΜΔ στις Ερευνητικές Ομάδες (ΕΟ) του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Για τη λειτουργία και τις δράσεις του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων και των αντικειμένων των ΕΟ απευθυνθείτε https://geolabinstitute.org
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη λειτουργία και τη στελέχωση των ΕΟ του Εργαστηρίου επικοινωνήστε στο: director@geolabinstitute.org
  • Η συμμετοχή σε Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) προϋποθέτει φυσική και ηλεκτρονική παρουσία. Πέραν των άλλων το Εργαστήριο το οποίο λειτουργεί με βάση το ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα θα δώσει στα μέλη των ΕΟ βεβαίωση προϋπηρεσίας και πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
(ΕΟ1) Ομάδα "Κίτρινος Τουρισμός" (YELLOW TOURISM)
(ΕΟ2) Ομάδα Οικονομικού Εγκλήματος και Διαφθοράς (MOLCO)
(ΕΟ3) Ομάδα Ανθρωπογεωγραφίας και Πολιτισμού (ΠΟΤΑΓΟΣ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/M8K77DtyXPccPvrY7

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab)

Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος   

__________

Πρόσφατες ανακοινώσεις