Αλλαγή σε ημέρα και ώρα του σεμιναρίου «Ιστορία της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις»

Διάστημα ισχύος: 
18/10/2019 to 17/01/2020

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για αλλαγή σε ημέρα και ώρα του σεμιναρίου Ιστορία της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις.

Φ. Καρλάφτη-Μουρατίδη

Μέσω Γραμματείας