Διεξαγωγή μαθημάτων «Τουρκική Γλώσσα Ι» και «Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας»

Διάστημα ισχύος: 
14/10/2019 to 17/10/2019

Aνακοινώνεται ότι τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα Ι και Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Πέμπτη 16:00-18:00 (Τουρκική Γλώσσα, αιθ. Α1) και 18:00-20:00 (Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας, αιθ. Α1). 

Η Διδάσκουσα

Φωτεινή Χαιρέτη

Μέσω Γραμματείας