Ημερομηνία Εξέτασης των μαθημάτων της κας Κωστοπούλου

Διάστημα ισχύος: 
03/02/2012
Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν διδαχθεί τα μαθήματα της κας Κωστοπούλου "Τεχνικές Κειμενικής Ανάλυσης-Αγγλικά" και "Γενική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ" του Γ΄  εξαμήνου  να εξεταστούν στις παρακάτω ημερομηνίες:
Τεχνικές Κειμενικής Ανάλυσης - Αγγλικά    (Γ΄)                                      10/2/2012             15.00-17.00     (Γ.Ι.)
Γενική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ (Γ΄)                                           9/2/2012               18.00-20.00    (Μ.Κ.)  

Πρόσφατες ανακοινώσεις