Ενημέρωση για πρόγραμμα Erasmus για σπουδές σε γαλλόφωνα ιδρύματα

Διάστημα ισχύος: 
02/10/2019 to 31/10/2019
Θέμα: 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Erasmus για σπουδές σε γαλλόφωνα ιδρύματα, να απευθύνονται στη διδάσκουσα Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, αναπληρώτρια ακαδημαϊκή συντονίστρια Erasmus του Τμήματος ΤΞΓΜΔ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, για τα γαλλόφωνα πανεπιστήμια, στο fkarlafti@ionio.gr.

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις