Έναρξη μαθημάτων, Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
30/09/2019 to 20/10/2019

Τα μαθήματα του διδάσκοντος αρχίζουν:

 

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου, ώρες 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3: Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι (Γ') (στα γαλλικά)

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου, ώρες 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3: Γαλλική Λογοτεχνία Ι (Γ'), (στα γαλλικά)

 

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, ώρες 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3: Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (Ζ') (ελληνικά και αγγλικά)

 

Το μάθημα «Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία» (ΥΕ) θα διδαχθεί απο την κυρία Μ. Γεωργούση.

 

Ευχαριστώ,
Ν. Παπαδημητρίου

N. Papadimitriou