ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
30/09/2019 to 04/10/2019

Τρίτη 12:00 – 15:00 (Ι3)

Α1. Έλεγχος εγκυκλοπαιδικών γνώσεων των υποψηφίων 
Α2.  Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening Comprehension) 

Τετάρτη 11:00 – 19:00 (Ι4)

Β1. Προφορική συνέντευξη στη γλώσσα/γλώσσες επιλογής του υποψηφίου
Β2. Έλεγχος μνημονικών ικανοτήτων των υποψηφίων

Mέσω Γραμματείας

Εισαγωγικές Εξετάσεις Διερμηνείας 

 

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει κατεύθυνση μέσω συμμετοχής σε προηγούμενες εξετάσεις  και στις τρέχουσες εξετάζονται με στόχο την προσθήκη ζεύγους γλωσσών, δεν θα συμμετάσχουν στο σκέλος των εξετάσεων Α1 και Α2 αλλά θα προσέλθουν την 2η ημέρα (Β1 και Β2).