Αλλαγή κτηρίου-εξετάσεις κ. Σαριδάκη

Διάστημα ισχύος: 
31/01/2012
Το μάθημα του κ. Σαριδάκη  "Εφαρμογές των Η/Υ στη  Μετάφραση Ι" θα εξεταστεί στο Μέγαρο Καποδίστρια και ΟΧΙ στο κτήριο του πρώην  Γαλλικού Ινστιτούτου.

Πρόσφατες ανακοινώσεις