«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διάστημα ισχύος: 
31/01/2012
Normal 0


Λόγω του μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών, η εξέταση του μαθήματος θα ξεκινήσει την Τρίτη (07/02) στις 15.00 και γίνει σε ομάδες των τεσσάρων (4)  με βάση την σειρά που θα έχουν δηλωθεί οι ομάδες στη σχετική λίστα που υπάρχει στη γραμματεία του Γ.Ι.. Η εξέταση της κάθε ομάδας θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις εξετάσεις δίχως να έχουν δηλώσει ομάδα εκ των προτέρων, θα τοποθετηθούν στο τέλος της λίστας. Για όσες ομάδες δεν προλάβουν να εξεταστούν, η εξέταση θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα (08/02) στις 15.00.

 

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις