Προθεσμία παράδοσης εργασιών κ.Μ.Παππά (Σεπτέμβριος 2019)

Διάστημα ισχύος: 
27/08/2019 to 29/09/2019

Ανακοινώνεται ότι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασιών στο μάθημα Συγκριτική Γραμματολογία είναι η 27 Σεπτεμβρίου.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις