ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διάστημα ισχύος: 
26/01/2012
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έρευνα που διεξάγει το
Γραφείο Διασύνδεσης για τις προτιμήσεις των πρωτοετών φοιτητών του
Ιονίου Πανεπιστημίου.

Bλ. συνημμένο αρχείο

Πρόσφατες ανακοινώσεις