Γραμματεία για θέματα Erasmus (3-7/6/2019)

Διάστημα ισχύος: 
04/06/2019 to 07/06/2019
Θέμα: 

Για την τρέχουσα εβδομάδα, η Γραμματεία θα εξυπηρετήσει τους φοιτητές για θέματα Erasmus την Πεμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Ιουνίου, λόγω ασθενείας.

Εκ της Γραμματείας