«Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής» - Εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019

Διάστημα ισχύος: 
17/04/2019 to 30/09/2019

Η αξιολόγηση μαθήματος πραγματοποιείται μέσω απαλλακτικής εργασίας και συγκεκριμένα με μετάφραση των σχετικών κειμένων δύο περιηγητών από το βιβλίο  Explorers Sketchbooks (βρίσκεται στα αρχεία). Ο ενδιαφερόμενος/η επιλέγει από τα περιεχόμενα ελεύθερα και ειδοποιεί μέσω email ώστε να λάβει τα σχετικά κείμενα στα οποία θα προσθέσει μια σύντομη εισαγωγή με βιογραφικές πληροφορίες.

Το βιβλίο του Κόνραντ 'Η καρδιά του σκότους' (υπάρχει στα αρχεία)  του e-class του μαθήματος. 

 

Παρακαλώ για την ενημέρωσή μας μέχρι και 31/05/2019 (εξεταστική Ιουνίου) ή 31/8/2019 (εξεταστική Σεπτεμβρίου) μέσω e-mail στο i08mama@ionio.gr ή karoumpos@gmail.com

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπ. Διδάκτορα Νίκο Δ. Μάμαλο στο e-mail i08mama@ionio.gr ή karoumpos@gmail.com

 

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά στα e-mail: skatsios@ionio.gr ή εναλλακτικά στο i08mama@ionio.gr ή karoumpos@gmail.com

έως τις 30/06/2019 για τις εργασίες της εξεταστικής Ιουνίου και 

έως 30/09/2019 για τις εργασίες της εξεταστικής Σεπτεμβρίου

 

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο 2019 η εξεταστική επί πτυχίω ισχύει για τους εγγεγραμένους φοιτητές πρίν το έτος 2014. 

 

Ο διδάσκων μέσω Γραμματείας

Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος