«Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη» - Εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019

Διάστημα ισχύος: 
17/04/2019 to 30/09/2019

Η αξιολόγηση μαθήματος πραγματοποιείται μέσω απαλλακτικής εργασίας και συγκεκριμένα με μετάφραση στα Ελληνικά ενός αγγλόφωνου άρθρου από τα δέκα (10) που υπάρχουν αναρτημένα στο e-class [φάκελος Υλικό Εξαμήνου Χειμ. 2017-2018 υποφάκελος Papers]. 

Η κάθε εργασία θα εκπονείται από δύο φοιτητές και μόνο κατ' εξαίρεση από έναν. Στην περίπτωση που το άρθρο υπερβαίνει τις 30 σελίδες είναι δυνατή η συνεργασία 3 φοιτητών.

 

Παρακαλώ για την ενημέρωσή μας μέχρι και 31/05/2019 (εξεταστική Ιουνίου) ή 31/8/2019 (εξεταστική Σεπτεμβρίου) μέσω e-mail στο f15chon@ionio.gr  για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας σας και το κείμενο που επιλέξατε να μεταφράσετε.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπ. Διδάκτορα Μιχάλη Χονδρογιάννη στο e-mail chondrogiannism@gmail.com ή στο f15chon@ionio.gr

 

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά στα e-mail:skatsios@ionio.gr ή εναλλακτικά στο  f15chon@ionio.gr  

έως τις 30/06/2019 για τις εργασίες της εξεταστικής Ιουνίου και 

έως 30/09/2019 για τις εργασίες της εξεταστικής Σεπτεμβρίου

 

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο 2019 η εξεταστική επί πτυχίω ισχύει για τους εγγεγραμένους φοιτητές πρίν το έτος 2014. 

 

Ο διδάσκων μέσω Γραμματείας

Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος