Πρόγραμμα υποτροφιών Ιδρύματος ΜΑΤSUMAE

Διάστημα ισχύος: 
04/02/2019 to 30/06/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το πρόγραμμα υποτροφιών ΜΑTSUMAE.

Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές διάρκειας 3 -6 μηνών για την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Μέσω Γραμματείας