Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ε/Ε 2019 (7η Oρθή Προπτυχιακό και 1η Ορθή ΠΜΣ ΠοΓΔιΕπ)

Διάστημα ισχύος: 
25/02/2002 to 31/05/2019

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων ακαδ. έτους 2018-2019 (7η Ορθή) όσον αφορά στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και 1η όσον αφορά στο αντίστοιχο του ΠΜΣ «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία». 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος