Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης era-places για το εαρινό εξάμηνο 2018-19

Διάστημα ισχύος: 
17/01/2019 to 21/06/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ο πίνακας των επιτυχόντων και απορριφθέντων σχετικά με την Πρακτική Άσκηση Era-Places για το εαρινό εξάμηνο 2018-19.