ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ.Μ.Παππά

Διάστημα ισχύος: 
11/10/2018
Θέμα: 

Την Παρασκευή 12.10.2018 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα "Μεθοδολογία σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών, 17-19 στην αίθουσα διερμηνείας.

Μ. Παππά

Mέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις