Χαιρετισμός του νέου Προέδρου του Τμήματος, κ. Σ. Λίβα, προς τους νεοεισαχθέντες φοιτητές

Διάστημα ισχύος: 
06/09/2018
Θέμα: 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου το οποίο αποτελεί το μοναδικό στο είδος του πανεπιστημιακό Τμήμα στην πατρίδα μας και ένα από τα πανεπιστημιακά Τμήματα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής.

Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία σας αποτελεί την ολοκλήρωση μιας κοπιώδους και πολύχρονης προσπάθειας και για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και προσδοκούμε την ανταπόκρισή σας στο υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του Τμήματος.

Η συνεργασία μας τα επόμενα χρόνια θα είναι πολυεπίπεδη, πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη. Θα έχετε την ευκαιρία να διδαχθείτε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της μεταφραστικής διαδικασίας καθώς και να αποκτήσετε γνώσεις από ένα εκτεταμένο εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η Οικονομική Επιστήμη, η Πολιτική Επιστήμη, το Δίκαιο, οι Διεθνείς Σχέσεις αλλά και οι Λογοτεχνίες και οι Πολιτισμοί διαφόρων λαών. Στο διάστημα των σπουδών σας θα κληθείτε να εφαρμόσετε τις γνώσεις που θα έχετε αποκτήσει μέσω προγραμμάτων όπως είναι το Erasmus ή η «Πρακτική Άσκηση».

Το προσαρμοσμένο Πρόγραμμα Σπουδών είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές συνθήκες μέσω της πρόσληψης ευρέως φάσματος γνώσεων και της μεγαλύτερης εξειδίκευσής τους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος απορροφώνται σε τομείς Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) όπου υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών όχι μόνο με πολύ καλές γνώσεις Μετάφρασης, Διερμηνείας και/ή ξένων γλωσσών και του Πολιτισμού αυτών αλλά και όταν συνδυάζονται με γνώσεις Διεθνών Σχέσεων, βασικών οικονομικών θεμάτων, Δικαίου, Φιλοσοφίας.

Το Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγών Erasmus+, στο πρόγραμμα Era Places ενώ παράλληλα διαθέτει διεθνείς ερευνητικές διακρίσεις αλλά κυρίως εξωστρεφή ερευνητικό προσανατολισμό.

Ήδη έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος όλα όσα αφορούν στην διαδικασία εγγραφής σας και σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών όπου θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών αλλά και των υποδομών του Τμήματος.

Εκ μέρους όλου του διδακτικού προσωπικού αλλά και από εμένα προσωπικά,

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Ο Πρόεδρος

Καθ. Σ. Λίβας

ΥΓ. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για εκδήλωση καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών.