ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διάστημα ισχύος: 
30/08/2018 to 01/10/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση-περίληψη προκήρυξης θέσης Επικουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Προσθετική Μορφοποίηση, Μηχανολογικός Σχεδιασμός (CAD/CAE) και Μηχανική Ανάλυση Πολυμερικών Σύνθετων και Εξελιγμένων Υλικών, Συνδέσμων -Διεπιφανειών και Κατασκευών" (Αριθμ Πρωτ.:Admin2467/27-08-21018  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ).

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ 

Συνημμένα αρχεία: