ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘ/ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛ ΕΞΕΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

Διάστημα ισχύος: 
29/08/2018 to 30/09/2018
Θέμα: 

ΠΈΜΠΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΚΤΊΡΙΟ ΙΠΠΟΚΡΆΤΗΣ

ΩΡΑ 11.00 - 13.00

Ισπανική Γλώσσα Ι, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Άσκηση& Εργαστήριο Ισπανικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
ΙV
Μεθοδολογία Διδακτικής της Ισπανικής
ως Ξένης Γλώσσας
Ισπανική Διαλεκτολογία
*Παιδαγωγικά (Παράδοση απαλλακτικής
εργασίας έως 05/09/2018)

Ι.ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι2 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.