ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι &ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Ι & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΙΙ

Διάστημα ισχύος: 
29/08/2018 to 29/09/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την ύλη των εξετάσεων του Καθ. κ. Γ.Κεντρωτή για την επερχόμενη επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017-2018.

Ο Διδάσκων

Γ. Κεντρωτής

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: