ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Διάστημα ισχύος: 
21/11/2011

 

    Η Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι στις 24 Ιουνίου 2011 και στις 30
Σεπτεμβρίου 2011 καθώς και αυτών που
δεν παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη Τελετή Ορκωμοσίας, θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 10.30 στην
Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας.

 

   
Οι απόφοιτοι θα πρέπει να βρίσκονται στην Ιόνιο Ακαδημία τρία τέταρτα
της ώρας πριν από την Τελετή.

 

    Παρακαλούνται
όλοι οι απόφοιτοι να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, ώρα 8.30 της
ίδιας ημέρας, με το τρίπτυχο, το πάσο και το βιβλιάριο ασθενείας τους (τα
δύο τελευταία, μόνο εφόσον έχουν χορηγηθεί στους φοιτητές).

 

 

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις