Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά

Κωδικός: 
C3034
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΕΡ0202-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
-

Στο μάθημα γίνονται γλωσσικές ασκήσεις που στοχεύουν στην εξοικείωση με τις διάφορες προφορές της γερμανικής γλώσσας. Επίσης δίνονται τα γλωσσικά εργαλεία για εφαρμογή σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις όπως οι προσφωνήσεις, οι πάγιες εκφράσεις, οι φρασεολογισμοί, κ.λπ.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις