Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ

Κωδικός: 
T3112
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ2506-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και μεταφράζονται ελληνικά τεχνικά κείμενα που αναφέρονται σε ηλεκτρονικές σελίδες διάφορων προϊόντων και η προσαρμογή τους στην γερμανική αγορά, καθώς και εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα, τα κείμενα προφορικού λόγου επιστημόνων, τα φυλλάδια με ιατρικά θέματα και η απόδοση-εκλαΐκευσή τους στη ΓΣ.

Βασική βιβλιογραφία: 
-