Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
T4121
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ3508-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αποτελεί την κορύφωση και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κύκλου άσκησης στον τομέα της μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων από τα γαλλικά στα ελληνικά. Οι στόχοι παραμένουν αυτοί που οριοθετήθηκαν στο αντίστοιχο σκεπτικό του μαθήματος του Ε εξαμήνου ‘Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι’ .Στο μάθημα αυτό ο βαθμός δυσκολίας των προς μετάφραση κειμένων είναι μεγαλύτερος και προσεγγίζονται κείμενα με θεματικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες (θέατρο του παραλόγου, πεζογραφία με “εσωτερικό μονόλογο”). Ακολουθούνται και εδώ οι μεθοδολογικές παράμετροι που αναφέρονται στο μάθημα του Ε΄ εξαμήνου ‘Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι’.

Βασική βιβλιογραφία: 
Κεντρωτής, Γ. (2000), Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Αθήνα: Δίαυλος. Μπατσαλιά, Φ. - Σελλά-Μάζη, Ε. (1997), Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης, Αθήνα: Έλλην.

Πρόσφατες ανακοινώσεις