Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
T2126
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1508-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στο απαιτητικό είδος της νομικής μετάφρασης, στην ενίσχυση των νομικών τους γνώσεων και των γλωσσικών τους τεχνικών. Στόχος του είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το νομικό περιβάλλον ως βάση για τη νομική μετάφραση. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν βασικά στοιχεία του βρετανικού δικαίου και του ελληνικού δικαίου και να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του εθιμικού δικαίου και του ηπειρωτικού δικαίου και τα προβλήματα που αυτές οι διαφορές θέτουν στους μεταφραστές σε εννοιολογικό επίπεδο και, κατ' επέκταση, σε επίπεδο ορολογίας. Η ενότητα αυτή επιδιώκει επίσης να αναπτύξει τη μετάφραση των δεξιοτήτων των φοιτητών σε μια ποικιλία των νομικών γλωσσικών ποικιλιών και επιπέδων ύφους, αλλά και να τους διδάξει πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά πηγές τεκμηρίωσης και να κάνουν κατάλληλη χρήση των ερευνητικών εργαλείων για την επίλυση των ειδικών προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τα νομικά κείμενα.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις