Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
T3131
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ2508-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και μεταφράζονται επιστημονικά κείμενα με διεπιστημονικό υπόβαθρο όπως κείμενα που περιέχουν τόσο τεχνικά όσο και ιατρικά και άλλα στοιχεία, σύγχρονα επιστημονικά κείμενα από τον τομέα της ιατρικής, της βιοτεχνολογίας, κ.ά.

Βασική βιβλιογραφία: 
Göpferich, S. (2006), Textproduktion im Zeitalter der Globalisierung, Tübingen: Stauffenburg. Παριανού, Α. (2004), «Διαπολιτισμική Ειδική Επικοινωνία», Επιστημονική Επετηρίδα 1999-2003, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 299-424.