Θεωρία της Διερμηνείας

Ελληνικά
Κωδικός: 
I1135
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΘΕ0100
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Γίνεται ιστορική αναφορά στο επάγγελμα του διερμηνέα, στα είδη της διερμηνείας, στις σχολές διερμηνείας, στις νέες τεχνολογίες και στις αλλαγές στο επάγγελμα του διερμηνέα, στις τεχνικές των διαφόρων ειδών διερμηνείας, στις θεωρητικές προσεγγίσεις, στις νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και στις επιπτώσεις τους στη διερμηνεία.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-