Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα

Κωδικός: 
I1137
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΙ0700
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θεωρούν το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα (συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας) ως την κύρια απειλή για την ασφάλεια του 21ου αιώνα. Το μάθημα εξετάζει τόσο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση αυτής της απειλής, στο πλαίσιο των παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών και των ροών κεφαλαίων. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τις θεσμικές δομές της καταπολέμησης της διαφθοράς, της εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών, την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τη φοροδιαφυγή μέσω της χρήσης των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων και των παράνομων εξαγωγών όπλων. Τέλος ο χαρακτήρας του παγκόσμιου νομοθετικού καθεστώτος και ο ρόλος των διεθνών θεσμών και προτύπων, καθώς και η εμπλοκή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Σημειώσεις: 
Κεντρωτής, Κ. - Κάτσιος Σ. (2002), Διεθνείς Οργανισμοί - Ανάμεσα στον Πόλεμο και την Ειρήνη, Αθήνα. Παπαζήσης.
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
http://fletcher.tufts.edu/inter_resources/intfin.html
Βασική βιβλιογραφία: 
Torsten Persson and Guido Tabellini, (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press. Silk, L. (1985), Economics in the Real World, Simon and Schuster. Krugman, P. (1997), The Age of Diminished Expectations, 3rd ed., Cambridge: MIT Press. http://fletcher.tufts.edu/inter_resources/intfin.html

Πρόσφατες ανακοινώσεις