Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
????
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Παρουσιάζεται και αναλύεται η πολιτική και κοινωνική οργάνωση της σύγχρονης Τουρκίας επί τη βάσει των ακόλουθων «αξόνων»: Κοινωνία, Εσωτερική Πολιτική, Εξωτερική Πολιτική, Θρησκεία: Θέση και Ρόλος στη σύγχρονη Τουρκία, Οικονομία. Οι διαλέξεις παρακολουθούν συγκεκριμένα ζητήματα όπως, μεταξύ άλλων: Αστικοποίηση, Βία, Οι "εικόνες" στην κοινωνία, Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, Τα ΜΜΕ, Εθνοτικά ζητήματα, Ένοπλες Δυνάμεις και πολιτική, Η "Νέα Τουρκία", Η περίοδος διακυβέρνησης του ΑΚΡ, Οι θρησκευτικές κοινότητες (cemaat), Θρησκεία και εκσυγχρονισμός, "Αραβική Άνοιξη" και Τουρκία, Τουρκία-ISIS-ΡΚΚ-ΗΠΑ, Η τουρκική οικονομία το 2014 και 2015, Η παραοικονομία στην Τουρκία, και άλλα (Σημείωση: ο κατάλογος των θεμάτων είναι ενδεικτικός και μπορεί να συμπεριλαμβάνει ζητήματα επικαιρότητας).

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις