Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι

Κωδικός: 
E1167
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0901
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Παράλληλη ανάγνωση έργων, από την "αριστοκρατική" εποχή (Σαίξπηρ, Θερβάντες), την "δημοκρατική" (Μπαλζάκ, Ντίκενς, Τολστόϊ), την "χαοτική" (Προυστ, Τ. Μαν, Τζόϋς, Μπόρχες). Συγκριτική προσέγγιση συγγραφέων και εποχών.

Από τον Σαίξπηρ στον Τολστόϊ, στον Προυστ, στον Μπόρχες. Τα βιβλία, οι εποχές, οι συγγραφείς. Η επαφή με έργα-κλειδιά της παγκοσμίου λογοτεχνικής παραγωγής. Ερωτήματα αυθεντικότητας, γλώσσας, ύφους και ιδεών, καθώς και προβληματισμοί μεταφοράς και μετάφρασης αυτών, στα ελληνικά. Κριτική των υφισταμένων μεταφράσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι - Θέματα
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Scholes, R. (1985), Textual Power: Literary Theory and the Teaching of English, Yale. Bloom, H. (2001), How to Read and Why, Touchstone/Simon & Schuster. Frye, N. (1997), Ανατομία της Κριτικής, Αθήνα: Gutenberg.
Βασική βιβλιογραφία: 
Μπλουμ, Χ. (2007), Ο Δυτικός Κανόνας, τα Βιβλία και τα Σχολεία των Εποχών, Αθήνα: Gutenberg. Bloom, H. (1994), The Western Canon: The Books and the School of the Ages, Riverhead Trade. Delcroix, M. - Hallyn, F. (1987), Introduction aux Etudes Littéraires, Méthodes du Texte, Duculot.

Πρόσφατες ανακοινώσεις