Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
Σεμινάριο
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
0.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Εξαμηνιαίο σεμινάριο το οποίο συνίσταται στην ερμηνευτική προσπέλαση κειμένων από τις πηγές της φιλοσοφικής γραμματείας. Έχει κατεξοχήν διαλεκτικό χαρακτήρα.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-