Συγκριτική Γραμματολογία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ1000
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Επιστήμη της Συγκριτικής Γραμματολογίας μέσα από αναφορά στη διαχρονική της πορεία καθώς και τις πνευματικές συγγένειες-σχέσεις της ελληνικής λογοτεχνίας με την παγκόσμια λογοτεχνία.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις