Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0300
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Η εξοικείωση των φοιτητών και τών φοιτητριών του ΤΞΓΜΔ με την σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία. Το μάθημα διδάσκεται στα γαλλικά.

La littérature française contemporaine.

Παρουσίαση των βασικών λογοτεχνικών τάσεων, σχολών και ρευμάτων της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας, με σχολιασμό ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών κειμένων, από τον 20ό και έως και τον 21ο αιώνα. Συγκριτική μελέτη των μεταφράσεων των παραπάνω πρωτότυπων κειμένων.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ
Βασική βιβλιογραφία: 
C. - Desaintghislain, C. - Morisset, C. - Lasowski, P.W. (2003), Mille ans de littérature Française, Paris : Nathan.

Πρόσφατες ανακοινώσεις