Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ2508-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Γλωσσικός Μυστικισμός, Γλωσσοθεολογία, Μεσσιανισμός, Ποιητική και Αισθητική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης. Ενασχόληση με κείμενα δοκιμιακού-φιλοσοφικού χαρακτήρα, π.χ. ανάλυση ερμηνεία, μετάφραση και σύγκριση με ήδη υπάρχουσες μεταφράσεις των κειμένων του Walter Benjamin «Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen», «Die Aufgabe des Übersetzers», «Lehre vom Ähnlichen» και σύνδεσή τους με τις «Διαλέξεις περί Αισθητικής» του Hegel, την Αισθητική και Μεταφορολογία του Hans Blumenberg, τη «Θεολογία της Μετάφρασης» του Derrida, τα «Όρια της Ερμηνείας» του Eco ή την «Αισθητική και Ερμηνευτική» του Gadamer και τον ρόλο του «Συγγραφέα εμπρός στην Πραγματικότητα» του Günter Eich, όχι ως επάγγελμα, αλλά ως ενσυναίσθηση περί ταύτισης «Κόσμου» και «Γλώσσας», καθοδόν προς την αναζήτηση μιας σχέσης μεταξύ Αισθητικής της Πρόσληψης και Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

Βασική βιβλιογραφία: 
Benjamin, Walter: Aura und Reflexion. Hrsg. v. Hartmut Böhme und Yvonne Ehrenspeck. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2007. Blumenberg, Hans: Ästhetische und metaphorologische Schriften. Auswahl und Nachwort v. Anselm Haverkamp. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001. Blumenberg, Hans: Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 9.Aufl. 2014.