Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ2506-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Παραμυθολογία και Μετάφραση. Το γεγονός ότι στην έρευνα γύρω από το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού συναντήθηκαν κατά καιρούς όχι μόνο φιλόλογοι και λαογράφοι, αλλά και ιστορικοί, εθνολόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι ή θρησκειολόγοι, επιβεβαιώνει το πολύπλευρο επιστημονικό ενδιαφέρον για αυτό το ιδιαίτερο είδος της λαϊκής προφορικής λογοτεχνίας με τη διατύπωση πλείστων θεωριών και απόψεων από τη διαφορετική σκοπιά της κάθε ειδικότητας, και το καθιστά ίσως ιδανικό παράδειγμα για το «cultural turn» στη λογοτεχνική μετάφραση. Ως εκ τούτου, η αναζήτηση για τη γένεση του παραμυθιού, τις πηγές του, τη σημασία και τη λειτουργία του, τον συμβολισμό του, τη διάδοση του είδους, το φαινόμενο της πολλαπλής ύπαρξης μιας παραμυθικής αφήγησης σε περισσότερους πολιτισμούς και λαούς, τη σχέση του παραμυθιού με άλλα είδη του αφηγηματικού λόγου, π.χ. τους μύθους και τις παραδόσεις, προηγούνται του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Βασική βιβλιογραφία: 
Χατζητάκη-Καψωμένου, Χρυσούλα: Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ 2002. Αυδίκος, Ευάγγελος: Το λαϊκό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Οδυσσέας 1995. Luhmann, Niklas: Das Kind als Medium der Erziehung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2006.