Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0200
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση: Sigmund Freud, Arthur Schnitzler και Stanley Kubrick. «Η Ερμηνεία των ονείρων», μια «Ονειρεμένη ιστορία» και «Μάτια Ερμητικά Κλειστά».

Βασική βιβλιογραφία: 
Schnitzler, A. (1926), Traumnovelle, Berlin: S. Fischer. Freud, S. (2006) Das Lesebuch. Schriften aus vier Jahrzehnten. Hrsg., eingel. und mit Begleittexten versehen von Cornelia Schmidt-Hellerau. Frankfurt a.M.: S. Fischer.

Πρόσφατες ανακοινώσεις