Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1508-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Επιλογή ενός κειμένου οικονομικο-πολιτικού περιεχομένου και μετάφραση και σχολιασμός αποσπάσματος από το κείμενο αυτό, με παροχή συγκεκριμένων μεταφραστικών οδηγιών.

Βασική βιβλιογραφία: 
- Κελάνδριας, Παναγιώτης (2016). Λειτουργική Διδακτική της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος