Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1502Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εισαγωγή στην αντίληψη της Μετάφρασης ως διαμεσολάβησης και στις θεωρίες του Σκοπού, ιδίως στους κανόνες της ενδοκειμενικής συνοχής και της διακειμενικής συνεκτικότητας και της Μεταφραστικής Δράσης. Αναλύονται οι παράγοντες της μεταφραστικής διαδικασίας και ο ρόλος των μεταφραστικών οδηγιών. Τα προς επεξεργασία κείμενα περιέχουν έντονο πολιτισμικό φορτίο, επιλέγονται από Βρετανικές, Ιρλανδικές ή Αμερικανικές ιστοσελίδες και μεταφράζονται με βάση τις μεταφραστικές οδηγίες που δίδονται στους φοιτητές. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση.

Βασική βιβλιογραφία: 
-