Μεταφραστικά εργαλεία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ8010
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
6.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Οι δεξιότητες στην Πληροφορική είναι καίριας σημασίας για το έργο του μεταφραστή, και ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να καταδείξει πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η μεταφραστική διαδικασία και η προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει ένας μεταφραστής μέσω της γνώσης και της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων. Πέρα από μια θεωρητική προσέγγιση στη μεταφραστική τεχνολογία, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις με άσκηση στο «πραγματικό περιβάλλον» της μετάφρασης, με τη χρήση μεταφραστικών μνημών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που είναι cloud-based και open-source. Μια εισαγωγή στην Μηχανική Μετάφραση και στη μετεπεξεργασία κειμένου (post-editing) περιλαμβάνονται επίσης στην ενότητα, όπως και η εξοικείωση με τον πληθοπορισμό (crowdsourcing) και τις πλατφόρμες πληθοπορισμού, όπως είναι το Crowdflower και το Amazon Mechanical Turk.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις