Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΚΕΕ01
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές στη μετάφραση των κειμένων της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις ιδιοσυγκρασίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα κείμενα της ΕΕ. Έμφαση δίνεται στη γλωσσική ισότητα των κειμένων της ΕΕ και τη συνεπαγόμενη επιφανειακή ομοιότητά τους, καθώς και στον λεγόμενο «υβριδισμό» που τα χαρακτηρίζει. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να μεταφράζουν τα κείμενα της ΕΕ ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού, να είναι ακριβή σε επίπεδο ορολογίας, αλλά και να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη φρασεολογία, την ορολογία και την ιδιόλεκτο των κειμένων της ΕΕ. Μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν την κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα κείμενα της ΕΕ και ταυτόχρονα να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τη γλώσσα της πολιτικής, τα χαρακτηριστικά των ομιλιών, την τέχνη της πειθούς, καθώς και διάφορα είδη προπαγάνδας, όπως πολλά κείμενα Web της ΕΕ και απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις