Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι

Κωδικός: 
C2011
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1501Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά, ήτοι από την ξένη γλώσσα προς τη μητρική τους, προβαίνοντας στις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές, μετατοπίσεις και μετατροπίες. Στοχεύει επίσης να τους ευαισθητοποιήσει στις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της γλώσσας αφετηρίας και της γλώσσας άφιξης και να τους εξοικειώσει με τη χρήση μιας ποικιλίας πηγών κι εργαλείων. Επιπλέον, το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη σύγχρονη θεωρητικές προσεγγίσεις στη μετάφραση και βοηθά τους φοιτητές να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της μεταφρασιολογίας στην πράξη. Τέλος, επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές να προσεγγίσουν τη μετάφραση σφαιρικά και να κατανοήσουν τη διαμεσολαβητική της διάσταση.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις