Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι

Κωδικός: 
C4012
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ3501Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
1
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα θέματα γενικής επικαιρότητας. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν τη μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Βασική βιβλιογραφία: 
Guidère, M. (2008), Introduction à la traductologie, Bruxelles: De Boeck. Ballard, M. (2006), Qu’est-ce que la traductologie?, Arras: Artois Presses Université.

Πρόσφατες ανακοινώσεις