Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι

Κωδικός: 
T3093
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ2505-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τεχνικών κειμένων της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας, οι βασικές αρχές της τεχνικής μετάφρασης με κείμενα συγκεκριμένου τεχνικού περιεχομένου όπως οι εσώκλειστες οδηγίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, η επικοινωνία ρίσκου σε κείμενα που ασχολούνται με ιατρικά θέματα και απευθύνονται στο μη ειδικό κοινό.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις