Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος: Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος: Γιώργος Κεντρωτής, Καθηγητής