Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ

Κωδικός: 
C4058
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΧΠ0302
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών του ΤΞΓΜΔ με την σύγχρονη Γαλλία, την θέση της στον κόσμο και την ενωμένη Ευρώπη. Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά.

La France depuis la Révolution et jusqu'à nos jours. Société, éducation, économie, système politique. La place de la France dans l’Europe, aujourd'hui. Modèle culturel et perspectives politiques.

Η διαμόρφωση της Γαλλίας, καθώς και η πολιτική και πολιτιστική της εξέλιξη, από την Γαλλική Επανάσταση έως σήμερα. Το Νέο Καθεστώς. Η Γαλλική Δημοκρατία, το γαλλικό Πολιτειακό Σύστημα, Συντάγματα και Νόμοι. Τέχνη, φιλοσοφία, παιδεία στη σύγχρονη Γαλλία. Η θέση της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού στο σύγχρονο κόσμο. Δια των ανωτέρω, επιχειρείται η παρουσίαση της Γαλλίας, ως σύγχρονου, αλλά και πολιτικά και ιστορικά καταξιωμένου Έθνους παγκοσμίως. Δεν ακολουθείται η απλή, γραμμική ιστορική προσέγγιση, αλλά με συνεχή αναφορά στη σύγχρονη Γαλλία επιχειρείται μία πολυδιάστατη αναδρομή στο ιστορικό της παρελθόν, καθώς και μία ανάγνωση της γαλλικής πραγματικότητας διαχρονικά, μέσω της τέχνης (μουσική, ζωγραφική, λογοτεχνία, σύγχρονο θεάτρο, κινηματογράφος), της πολιτικής και της φιλοσοφίας (από την Disputatio του saint Thomas d’Aquin, ως την Déconstruction του Jacques Derrida). Το μάθημα υποστηρίζουν επιλεγμένα άρθρα από τις τρείς σημαντικότερες γαλλικές ημερήσιες εκδόσεις (Le Figaro, Le Monde, Liberation) και από περιοδικά. Συμπληρωματικά χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ (Δ')
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Chaffel, A. (2000), Institutions et Vie Politique en France depuis 1945, Paris : Ellipses. Becker, J.J. (2002), Crises et alternances, Nouvelle Histoire de la France Contemporaine, Paris : Points/Histoire. Labrune, G. - Toutain, Ph. (2004), L’Histoire de France, Paris : Nathan. Borne, D. (2002), Histoire de la Société Française depuis 1945, Paris : Armand Colin. Descamps, C. (2003), Quarante ans de philosophie en France, Paris : Bordas.
Βασική βιβλιογραφία: 
Besbakh, P. (2003), Petit Larousse de l’Histoire de France, Paris : Larousse. Bouthier, C. - Desaintghislain, C. - Morisset, C. - Lasowski, P.W. (2003), Mille ans de LITTERATURE Française, Paris : Nathan. Besse, J.-M. - Boissiere, A. (1998), Précis de Philosophie, Paris : Nathan.