Δείγματα Προφορικού Λόγου - Αγγλικά

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΕΡ0103-1
Διδακτικές Μονάδες: 
0.50
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
1
Πληροφορίες μαθήματος: 

Στο μάθημα, γίνεται επεξεργασία της δομής του προφορικού λόγου, της στρατηγικής που ακολουθείται από τον ομιλητή και της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε προφορικά κείμενα προερχόμενα από την τηλεόραση και το διαδίκτυο (π.χ. ομιλίες πολιτικών, ταινίες, σειρές κλπ). Επίσης, εξετάζονται οι διαφορές της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-