Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ0800
Κωδικός E-class: 
DFLTI252
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
5.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα παρουσιάζει την ιστορία των μεταφράσεων ξένης λογοτεχνίας στα ελληνικά, τις σημαντικότερες σχολές λογοτεχνικής μετάφρασης, με ειδική αναφορά στην ποίηση, και κείμενα κριτικής για τα παραπάνω.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Νάσος Βαγενάς, Ποίηση και μετάφραση, Αθήνα, Στιγμή, 2004. Κ. Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας ΙΘ’-Κ’ αι. Αυτοτελείς εκδόσεις. Τόμος πρώτος 1801-1900, Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 2006. Κ. Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας ΙΘ’-Κ’ αι. Αυτοτελείς εκδόσεις. Τόμος δεύτερος 1901-1950, Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 2013.