Μεταπτυχιακές σπουδές

Προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Μεταπτυχιακές εργασίες

Βαλεντίνη-Αρετή Δήμα
Λέξεις-Κλειδιά: Πρακτική Άσκηση
Ημερομηνία υποστήριξης: 20/06/2019
Ανδρομάχη Σωτηροπούλου
Λέξεις-Κλειδιά: Μετάφραση
Ημερομηνία υποστήριξης: 15/05/2019
Αργυρώ-Μαρία Παγώνη
Λέξεις-Κλειδιά: Πρακτική Άσκηση
Ημερομηνία υποστήριξης: 12/05/2019
Ευγενία Παπούλια
Λέξεις-Κλειδιά: Υποτιτλισμός
Ημερομηνία υποστήριξης: 18/04/2019
Παρασκευή Φίλη
Λέξεις-Κλειδιά:
Ημερομηνία υποστήριξης: 11/04/2019
Κορίνα-Σταυρούλα Μάσσου
Λέξεις-Κλειδιά: Υποτιτλισμός
Ημερομηνία υποστήριξης: 14/03/2019